Kosztorysy dla przedsięwzięć z branży sanitarnej

Właściwe oszacowanie kosztów jest podstawą w procesie inwestycyjno-budowlanym. Nasi specjaliści przygotowują tego typu specyfikacje w oparciu o kompleksową znajomość branży sanitarnej. Dlatego są to rzetelne wyceny kosztów m.in. budowy sieci wodno-kanalizacyjnych, na podstawie których inwestor może planować swój budżet bez obaw o napotkanie nieprzewidzianych wydatków.

W zależności od etapu i zakresu realizacji inwestycji swoim Klientom oferujemy następujące usługi w zakresie kosztorysowania:

 • przedmiary, obmiary robót,
 • kosztorysy:
  • inwestorskie (zamówienia publiczne, biura projektowe, prywatni inwestorzy),
  • zamienne,
  • ofertowe,
  • powykonawcze,
  • zestawienia kosztów inwestycji (materiałów, robocizny, sprzętu).

Kosztorysy sporządzamy w programie NORMA PRO, wyceniając materiały i usługi na podstawie aktualnych stawek rynkowych.