Nadzór robót budowlanych – Wrocław

WaterWorks, w zależności od oczekiwań inwestorów, zapewnia usługi związane z kierowaniem i nadzorem robót budowlanych. Zatrudniamy w tym celu kompetentnych i doświadczonych inżynierów z uprawnieniami do:

  • pełnienia obowiązków kierownika budowy w branży sanitarnej,
  • pełnienia obowiązków kierownika robót sanitarnych,
  • pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego,
  • pełnienia obowiązków inspektora nadzoru autorskiego.

Bazując na wieloletnim doświadczeniu z organami administracji publicznej, specjalizujemy się również w procedurach i czynnościach związanych m.in. z przejęciem pasa drogowego od Zarządcy Dróg, w celu wykonania niezbędnych robót budowlanych.